In het kader van de AVG is deze privacyverklaring opgesteld. Middels deze verklaring bent u op de hoogte wat er met uw gegevens gebeurd in mijn winkel. Er zijn namelijk situaties waarin uw gegevens door Speel je vaardig Junior verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven.

Speel je vaardig Junior is een webwinkel. Er worden boeken verkocht en tevens worden deze producten verzonden als deze besteld worden in de webwinkel.

Speel je vaardig Junior gebruikt uw gegevens:

  • voor het verzenden van webbestellingen
  • om klantvragen te beantwoorden
  • om facturen te maken

De website van Speel je vaardig Junior verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Bij een bestelling via de website laat u gegevens achter voor verzending. Deze gegevens komen alleen bij de webwinkel van Speel je vaardig Junior terecht.

De gegevens welke de belastingdienst nodig heeft worden 7 jaar bewaard. Hieronder vallen factuurgegevens en webbestellingen.

Verzendgegevens, aangemaakt bij PostNL, worden aldaar zorgvuldig bewaard volgens de richtlijnen van de AVG.

E-mailadressen worden gebruikt wanneer ze nodig zijn om contact met u te leggen.

Als klant heeft u de volgende rechten:

  • recht op inzage in de gegevens: wanneer u wilt kunt u uw bewaarde gegevens inzien en uiteraard krijgen. Neem telefonisch of via mail contact op om dit te kunnen regelen.
  • recht op verandering van gegevens. Als er gegevens niet blijken te kloppen dan kunt u deze ten alle tijden wijzigen.
  • recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens als u vindt dat Speel je vaardig Junior niet zorgvuldig met uw gegevens om gaat.
  • recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Wilt u uit ons gegevensbestand verwijderd worden, laat het weten via email of via telefonisch contact.

Veiligheid van uw gegevens:
Uw gegevens worden bewaard in een database welke is beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Speel je vaardig Junior privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Plicht van Speel je vaardig Junior:
Speel je vaardig Junior verwerkt uw gegevens in het kader van een commercieel belang. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is of volgens de wet nodig is. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan andere partijen.

Speel je vaardig Junior behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Speel je vaardig Junior dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Speel je vaardig Junior te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit document, neem dan gerust contact op:
Speel je vaardig Junior
Adres: Speelhuislaan 68-B, 4815 CG Breda
Telefoonnummer: 06-39663901 / 06-20929174
E-mailadres: info@speeljevaardigjunior.nl
KVK-nummer: 20142409